Home
Shop

CVV/AWA – 0,6/1 kV & CVV/SWA – 0,6/1 kV

 • CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC
 • Cáp CVV/AWA, CVV/SWA dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
 • TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
 • TCVN 6612/ IEC 60228
 • cadivi-cvv-awa-swaCấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
 • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
 • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 700C.
 • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
 • 1400C, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
 • 1600C, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.
 • Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
 • Test voltage: 3,5 kV (5 minutes).
 • Maximum conductor temperature for normal operation is 700C.
 • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is:
 • 1400C with nominal area larger than 300mm2.
 • 1600C with nominal area up to and include 300mm2.
Back to Top
Liên hệ ngay để nhận báo giá đại lý!
Liên hệ ngay để nhận báo giá đại lý tất cả các loại thiết bị điện!
Liên hệ ngay để nhận báo giá đại lý!
Product has been added to your cart